Κλειδί immobilizer με 2 κουμπιά   και το σήμα της DAEWOOΚλειδί immobilizer με 2 κουμπιά   και το σήμα της DAEWOO 2