Κλειδί immobilizer με chip και το σήμα της  CHRYSLERΚέλυφος με 4 κουμπιά TYPE I και το σήμα της  CHRYSLER Κέλυφος με 3 κουμπιά TYPE II και το σήμα της  CHRYSLER
Αναδιπλώμενο nikel κλειδί CHRYSLER με τηλεχειρισμό και 2 κουμπιάΚέλυφος με 2 κουμπια και το σήμα της  CHRYSLERΤηλεχειριστήριο Control με 4 κουμπιά για  CHRYSLER
Τηλεχειριστήριο Control με κουμπιά για  CHRYSLERΚέλυφος με 3 κουμπιά TYPE III και το σήμα της  CHRYSLER Αναδιπλώμενο nikel κλειδί CHRYSLER με τηλεχειρισμό και 3 κουμπιά
Κέλυφος με 3 κουμπιά TYPE I και το σήμα της  CHRYSLERΤηλεχειριστήριο Control με 3 κουμπιά για  CHRYSLERΚέλυφος με 4 κουμπιά TYPE II και το σήμα της  CHRYSLER
Κλειδί immobilizer με chip και το σήμα της CHRYSLER CY22P ID64Κέλυφος Τηλεχειριστήριο Control με 5 κουμπιά για Chrysler CY22P-Y160